Veranderingen op de energierekening 2024

Per 1 januari 2024 zullen er veranderingen te zien zijn op uw energierekening. Jaarlijks worden bijvoorbeeld de kosten voor netbeheer herzien en de tarieven voor de energiebelasting gewijzigd. Wat is de impact daarvan op uw energierekening? Op deze nieuwspagina werken wij het voor u uit.

Verhoging kosten netbeheer 2024

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind vorig jaar de voorstellen van de diverse netbeheerders voor verhogingen van de netbeheertarieven goedgekeurd. Deze zijn net als voorgaand jaar weer flink gestegen. 

Gemiddelde stijging netbeheertarieven

Voor kleinverbruik aansluitingen stijgen de tarieven met gemiddeld 5 tot 10 euro per maand. Dit komt neer op een gemiddelde stijging van zo’n 17 procent. Grootverbruik aansluitingen op het regionale net, doorgaans MKB, zullen dit jaar 20 tot 25 procent meer gaan betalen voor het transport van elektra, voor gas is dat ongeveer 2,5 procent meer. Voor grootverbruikers met aansluitingen op het hoogspanningsnet zijn de verhogingen ongeveer 81 procent, grootverbruikers met aansluitingen op het landelijke extra-hoogspanningsnet betalen komend jaar tot ongeveer 127 procent meer. De exacte wijzigingen zijn afhankelijk van uw netbeheerder, de capaciteit van uw aansluiting en eventueel het verbruik op de aansluiting. De genoemde percentages zijn gemiddeld en ter indicatie.

Waarom zijn deze verhogingen nodig?

Er zijn forse investeringen in het energienet nodig. Het gaat daarbij niet alleen om het onderhouden of vernieuwen van bestaande stroomkabels en gasleidingen, Nederland zet vol in op de energietransitie. Om in de toekomst een klimaatneutrale economie te kunnen faciliteren, moet het energienet flink worden uitgebreid en moet er geïnvesteerd worden in innovatieve oplossingen. De kosten voor de netbeheerders stijgen hierdoor aanzienlijk sneller dan de gereguleerde inkomsten. In 2022 en 2023 blijken er te lage tarieven voor elektriciteit te zijn berekend, dit wordt deels gecorrigeerd in de tarieven van 2024.

Verhoging energiebelasting 2024

Per 1 januari 2024 zijn de tarieven voor de energiebelasting gewijzigd. De overheid heeft de energiebelasting op gas flink verhoogd, voor elektriciteit wordt deze juist verlaagd. Het doel is het stimuleren van elektrische warmteopties.

Tot een verbruik van 170.000 m3 gas stijgt het tarief energiebelasting met zo’n 19 procent, bij een verbruik daarboven is de stijging ruim 130 tot zelfs 150 procent. De energiebelasting op elektriciteit gaat tot een verbruik van 50.000 kWh omlaag, over het verbruik boven de 50.000 kWh stijgt het tarief heel licht. De heffingskorting is een jaarlijkse belastingvermindering op elektriciteit, deze is met ruim 5 procent verhoogd naar EUR 521.81 per jaar.

Tarieven zijn exclusief BTW.

Wat verandert er nog meer?

Het prijsplafond voor kleinverbruikers is gestopt. Er geldt per 1 januari 2024 geen maximale prijs meer voor gas of elektriciteit. Kwam u vorig jaar voor deze regeling in aanmerking? Het prijsplafond zal dan nog te zien zijn op de jaarnota die u in 2024 zult ontvangen.

Kwam u in 2023 in aanmerking voor een Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK-regeling)? Eind februari worden de modelprijzen 2023 vastgesteld en is een definitieve subsidieberekening mogelijk. Er bestaat een mogelijkheid dat u het ontvangen voorschot grotendeels of zelfs geheel moet terugbetalen.

Meer hulp nodig? EnergieLive Ontzorgt.

Is er iets onduidelijk of heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze nieuwspagina? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar op 020 716 3507 of info@energielive.nl