Tweede ronde informatieplicht:
1 december 2023

Deze pagina wordt geactualiseerd. De inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024. Omdat de deadline voor de informatieplicht 1 december 2023 is, geldt tijdelijk overgangsrecht binnen de kaders van het activiteitenbesluit milieubeheer. Dit kan gevolgen hebben voor de verantwoordelijkheid voor de informatieplicht. Onderstaande informatie wordt zo spoedig mogelijk aangepast. Het stappenplan van de RVO is eerder deze maand al gewijzigd, en geeft mogelijk een andere uitkomst zoals beschreven op deze pagina. Wij adviseren het stappenplan in te vullen voor de meest actuele en correcte informatie.

 

De deadline voor de informatieplicht is 1 december 2023. Vóór die datum moet (opnieuw) gerapporteerd worden over de uitvoering van energiebesparende maatregelen. De verplichting geldt voor locaties met een jaarverbruik van meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m³ aardgas(equivalent).

Heeft u een jaarverbruik van meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan heeft u mogelijk een onderzoeksplicht energiebesparing.

Energiebesparingsplicht en Informatieplicht

De energiebesparingsplicht gaat over het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. De informatieplicht is het verplicht rapporteren over welke maatregelen zijn uitgevoerd. Binnen de Omgevingswet wordt onderscheid gemaakt tussen energiebesparende maatregelen voor gebouwen en voor activiteiten.

Energiebesparende maatregelen voor gebouwen zijn bijvoorbeeld isolatie, verwarming en ventilatie. Energiebesparende maatregelen voor activiteiten kunnen gaan over faciliteiten (bijvoorbeeld productkoeling, serverruimte of zwembad) of processen (bijvoorbeeld datacentrum, proceswarmte/-koeling of procesapparatuur).

Verantwoordelijkheid

Zowel de energiebesparingplicht als de informatieplicht ligt voor de gebouwgebonden maatregelen bij de eigenaar van een pand, tenzij contractueel anders is afgesproken.

De energiebesparingsplicht voor de activiteitgebonden maatregelen ligt bij de organisatie die de activiteiten uitvoert. Dit kan de eigenaar zijn, maar ook een huurder. Gebruikt u als eigenaar uw pand zelf, dan heeft u ook de informatieplicht voor de activiteitgebonden maatregelen. Wordt een pand gebruikt door een huurder, dan ligt het aan de activiteiten op de betreffende locatie of de eigenaar of de huurder de informatieplicht heeft.

Voor één locatie kunnen in 2023 dus twee organisaties een energiebesparingsplicht en/of informatieplicht hebben! Het staat eigenaren en gebruikers wel vrij om gezamenlijk te rapporteren.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen?

Zorg dat u op tijd weet of u moet rapporteren. Volg het stappenplan van de RVO om te controleren welke verplichtingen er gelden voor uw organisatie of uw pand. Als u moet rapporteren, gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U rapporteert via het eLoket, waar u kunt inloggen met eHerkenning (niveau 2+ of hoger).

Bent u eigenaar van een pand met één of meerdere huurders? Vul dan ook de Wetchecker in.

Lees meer Lees minder

Ik heb in 2019 al gerapporteerd. Waarom moet ik het nu weer doen?

Elke vier jaar moet er gerapporteerd worden over de energiebesparende maatregelen. Dat is de informatieplicht.

De informatieplicht is gekoppeld aan de wettelijke energiebesparingsplicht.

Lees meer Lees minder

Ik ben zowel eigenaar als gebruiker van een pand. Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gebouwgebonden en de activiteitgebonden maatregelen (energiebesparingsplicht) en rapporteert hierover in het eLoket (informatieplicht).

Lees meer Lees minder

Ik ben eigenaar van een pand dat wordt verhuurd. Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gebouwgebonden maatregelen (energiebesparingsplicht), tenzij contractueel anders is vastgelegd, en rapporteert hierover in het eLoket (informatieplicht). In sommige gevallen bent u ook verantwoordelijk voor de informatieplicht van de activiteitgebonden maatregelen. Overleg met uw huurder om te bepalen welke activiteiten zij op de locatie uitvoeren, hoe hoog het energieverbruik is en wie de informatieplicht heeft. Vraag uw huurder eventueel om het stappenplan in te vullen en de uitkomsten met u te delen.

Lees meer Lees minder

Ik ben gebruiker van een pand, niet de eigenaar. Wat zijn mijn verplichtingen?

U heeft de energiebesparingsplicht voor de activiteitgebonden maatregelen en in sommige gevallen rapporteert u hier zelf over in het eLoket (informatieplicht).

De zogenaamde ‘drijver van de inrichting’ heeft wettelijk gezien de informatieplicht voor de activiteitgebonden maatregelen. Dit kan zowel de eigenaar als de gebruiker van een pand zijn. Als er zeer beperkt sprake is van activiteitgebonden maatregelen (bijvoorbeeld bij winkels of kantoren) dan ligt het voor de hand dat de eigenaar rapporteert over de activiteitgebonden maatregelen. Als er sprake is van meer activiteitgebonden maatregelen, dan is het logischer dat de gebruiker zelf rapporteert. Raadpleeg het stappenplan om te controleren waarvan sprake is in uw situatie en overleg met de eigenaar van het pand.

Lees meer Lees minder

Hoe weet ik welke energiebesparende maatregelen ik moet uitvoeren?

Voor de tweede ronde van de informatieplicht is de Erkende Maatregelenlijst (EML) herzien. De 19 lijsten voor verschillende branches zijn samengevoegd tot één lijst met drie hoofdcategorieën: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. De actuele erkende maatregelenlijst is gepubliceerd op 8 juni 2023.

Lees meer Lees minder

Meer hulp nodig? EnergieLive Ontzorgt.

Is er iets onduidelijk, heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van de informatie- en/of energiebesparingsplicht of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met het energiebesparingsteam van EnergieLive.

Wij zijn bereikbaar op 020 716 3507 of e-team@energielive.nl.