Tweede ronde informatieplicht:
1 december 2023

De deadline voor de informatieplicht is 1 december 2023. Vóór die datum moet (opnieuw) gerapporteerd worden over de uitvoering van energiebesparende maatregelen. De verplichting geldt voor locaties met een jaarverbruik van meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m³ aardgas(equivalent).

Heeft u een jaarverbruik van meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan heeft u mogelijk een onderzoeksplicht energiebesparing.

Energiebesparingsplicht en Informatieplicht

De energiebesparingsplicht gaat over het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. De informatieplicht is het verplicht rapporteren over welke maatregelen zijn uitgevoerd. Binnen de Omgevingswet wordt onderscheid gemaakt tussen energiebesparende maatregelen voor gebouwen en voor activiteiten.

Energiebesparende maatregelen voor gebouwen zijn bijvoorbeeld isolatie, verwarming en ventilatie. Energiebesparende maatregelen voor activiteiten kunnen gaan over faciliteiten (bijvoorbeeld productkoeling, serverruimte of zwembad) of processen (bijvoorbeeld datacentrum, proceswarmte/-koeling of procesapparatuur).

Verantwoordelijkheid

De energiebesparingsplicht voor gebouwgebonden maatregelen ligt bij de eigenaar van een pand, tenzij contractueel anders is afgesproken. De organisatie die binnen het pand de activiteiten uitvoert, heeft de energiebesparingsplicht voor de activiteiten. Dit kan dezelfde organisatie zijn, maar dat hoeft niet. Voor 1 locatie kunnen 2 organisaties een energiebesparingsplicht hebben.

De ‘drijver van de inrichting’ is formeel verantwoordelijk voor de informatieplicht, het verplicht rapporteren over de energiebesparende maatregelen. Dit blijft nog zo tot de volgende ronde in 2027, omdat de ingang van de nieuwe Omgevingswet is uitgesteld. Het is echter niet altijd logisch dat de drijver ook daadwerkelijk rapporteert. Het ligt het meest voor de hand dat degene die de energiebesparende maatregelen moet uitvoeren, ook degene is die rapporteert in het eLoket. Als er beperkt sprake is van activiteitgebonden maatregelen, raadt de RVO zelfs aan dat de gebouweigenaar ook de informatieplichtrapportage voor zijn huurders in orde maakt.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen?

Zorg dat u op tijd weet of u moet rapporteren. Volg het stappenplan van de RVO om te controleren welke verplichtingen er gelden voor uw organisatie of uw pand. Als u moet rapporteren, gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U rapporteert via het eLoket, waar u kunt inloggen met eHerkenning (niveau 2+ of hoger).

Bent u eigenaar van een pand met één of meerdere huurders? Vul dan ook de Wetchecker in.

Lees meer Lees minder

Ik heb in 2019 al gerapporteerd. Waarom moet ik het nu weer doen?

Elke vier jaar moet er gerapporteerd worden over de energiebesparende maatregelen. Dat is de informatieplicht.

De informatieplicht is gekoppeld aan de wettelijke energiebesparingsplicht.

Lees meer Lees minder

Ik ben zowel eigenaar als gebruiker van een pand. Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gebouwgebonden en de activiteitgebonden maatregelen (energiebesparingsplicht) en rapporteert hierover in het eLoket (informatieplicht).

Lees meer Lees minder

Ik ben eigenaar van een pand dat wordt verhuurd. Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gebouwgebonden maatregelen (energiebesparingsplicht), tenzij contractueel anders is vastgelegd. Als u volgens de richtlijnen wordt gezien als ‘drijver van de inrichting’, heeft u ook de verantwoordelijk voor de informatieplicht. Raadpleeg het stappenplan van de RVO om te controleren waarvan sprake is in uw situatie.

Lees meer Lees minder

Ik ben gebruiker van een pand, niet de eigenaar. Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteitgebonden maatregelen (energiebesparingsplicht). Als u volgens de richtlijnen wordt gezien als ‘drijver van de inrichting’, heeft u ook de verantwoordelijkheid voor de informatieplicht. Raadpleeg het stappenplan van de RVO om te controleren waarvan sprake is in uw situatie.

Lees meer Lees minder

Hoe weet ik welke energiebesparende maatregelen ik moet uitvoeren?

Voor de tweede ronde van de informatieplicht is de Erkende Maatregelenlijst (EML) herzien. De 19 lijsten voor verschillende branches zijn samengevoegd tot één lijst met drie hoofdcategorieën: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. De actuele erkende maatregelenlijst is gepubliceerd op 8 juni 2023.

Lees meer Lees minder

Meer hulp nodig? EnergieLive Ontzorgt.

Is er iets onduidelijk, heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van de informatie- en/of energiebesparingsplicht of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met het energiebesparingsteam van EnergieLive.

Wij zijn bereikbaar op 020 716 3507 of e-team@energielive.nl.